Start Indoor Golfanlage

Golf Club Malá Ida

Golf Club Malá Ida

Course Type: Real Course, 9 holes, Slovakia, ver. 2.1

Beschreibung Nové deväťjamkové ihrisko v Malej Ide pri Košiciach má rozlohu 30 hektárov. Ihrisko v nádhernej prírodnej scenérii charakterizujú široké ferveje, veľké gríny s variabilným rozmiestnením jamiek, pričom je spestrené vodnými plochami a ramenami potoka. Návštevníci golfového areálu v Malej Ide pri Košiciach sa môžu tešiť aj na chvíle oddychu v dokončenom klubovom dome v štýle slovenskej koliby, ktorý poskytne návštevníkom a klubovým členom priestor na oddych a občerstvenie. Malá Ida pri Košiciach sa stala ďalším miestom, na ktorom si golfisti vychutnajú čaro tejto krásnej hry. Spoločnosť LP Development v súčinnosti s firmou Orag Slovakia, s. r. o., dokončila výstavbu deväťjamkového ihriska, ktoré bude oficiálne spustené do užívania v apríli 2013. S projektovaním a výstavbou v súčasnosti najväčšieho deväťjamkového ihriska v spádovej oblasti Košíc sa začalo v roku 2005. Malá Ida je jedna z najzaujímavejších rezidenčných oblastí v okolí Košíc. Obec vzdialená 7 kilometrov od Košíc má potenciál stať sa vyhľadávaným miestom pre golfových nadšencov. Golfový areál sa nachádza v blízkosti medzinárodného letiska Košice-Barca. Športovú činnosť v novom golfovom rezorte bude riadiť a koordinovať občianske združenie Red Fox golf club, ktoré sa stalo 31. januára 2013 členom Slovenskej golfovej asociácie. Nové deväťjamkové ihrisko v Malej Ide pri Košiciach má rozlohu 30 hektárov. Ihrisko v nádhernej prírodnej scenérii charakterizujú široké ferveje, veľké gríny s variabilným rozmiestnením jamiek, pričom je spestrené vodnými plochami a ramenami potoka. Návštevníci golfového areálu v Malej Ide pri Košiciach sa môžu tešiť aj na chvíle oddychu v dokončenom klubovom dome v štýle slovenskej koliby, ktorý poskytne návštevníkom a klubovým členom priestor na oddych a občerstvenie. Red Fox golf club má pripravené množstvo aktivít na rozvoj klubového života v podobe pravidelných hendikepových turnajov, špeciálnych turnajov výhradne pre členov klubu, ktorí budú môcť svoje golfové majstrovstvo zdokonaľovať aj v akadémii pod vedením špičkových profesionálnych trénerov zo Slovenska a z ahraničia. Majitelia golfového areálu v Malej Ide pri Košiciach majú už teraz pripravené projekty na dokončenie 18-jamkového ihriska, prvého takéhoto rozsahu a kvality v Košickom kraji. Country Slovakia Course type  Real Course Holes 9 Version 2.1 Link  www.malaidagolf.sk Included in set Set 12
 
Start Indoor Golfanlage Preise/Öffnungszeiten

      Golf Club Malá Ida

 

Golf Club Malá Ida

Course Type: Real Course, 9 holes, Slovakia, ver. 2.1

Beschreibung

Nové deväťjamkové ihrisko v Malej Ide pri Košiciach má rozlohu 30 hektárov.

Ihrisko v nádhernej prírodnej scenérii charakterizujú široké ferveje, veľké gríny s

variabilným rozmiestnením jamiek, pričom je spestrené vodnými plochami a

ramenami potoka.

Návštevníci golfového areálu v Malej Ide pri Košiciach sa môžu tešiť aj na chvíle

oddychu v dokončenom klubovom dome v štýle slovenskej koliby, ktorý poskytne

návštevníkom a klubovým členom priestor na oddych a občerstvenie.

Malá Ida pri Košiciach sa stala ďalším miestom, na ktorom si golfisti vychutnajú

čaro tejto krásnej hry. Spoločnosť LP Development v súčinnosti s firmou

Orag Slovakia, s. r. o., dokončila výstavbu deväťjamkového ihriska, ktoré bude

oficiálne spustené do užívania v apríli 2013. S projektovaním a výstavbou v

súčasnosti najväčšieho deväťjamkového ihriska v spádovej oblasti Košíc sa

začalo v roku 2005.

Malá Ida je jedna z najzaujímavejších rezidenčných oblastí v okolí Košíc.

Obec vzdialená 7 kilometrov od Košíc má potenciál stať sa vyhľadávaným

miestom pre golfových nadšencov. Golfový areál sa nachádza v blízkosti

medzinárodného letiska Košice-Barca.

Športovú činnosť v novom golfovom rezorte bude riadiť a koordinovať občianske

združenie Red Fox golf club, ktoré sa stalo 31. januára 2013 členom Slovenskej

golfovej asociácie.

Nové deväťjamkové ihrisko v Malej Ide pri Košiciach má rozlohu 30 hektárov.

Ihrisko v nádhernej prírodnej scenérii charakterizujú široké ferveje, veľké gríny s

variabilným rozmiestnením jamiek, pričom je spestrené vodnými plochami a

ramenami potoka.

Návštevníci golfového areálu v Malej Ide pri Košiciach sa môžu tešiť aj na chvíle

oddychu v dokončenom klubovom dome v štýle slovenskej koliby, ktorý poskytne

návštevníkom a klubovým členom priestor na oddych a občerstvenie.

Red Fox golf club má pripravené množstvo aktivít na rozvoj klubového života v

podobe pravidelných hendikepových turnajov, špeciálnych turnajov výhradne pre

členov klubu, ktorí budú môcť svoje golfové majstrovstvo zdokonaľovať aj v akadémii

pod vedením špičkových profesionálnych trénerov zo Slovenska a zahraničia.

Majitelia golfového areálu v Malej Ide pri Košiciach majú už teraz pripravené

projekty na dokončenie 18-jamkového ihriska, prvého takéhoto rozsahu a

kvality v Košickom kraji.

Country

 Slovakia

Course type

Real Course

Holes

9

Version

2.1

Link

www.malaidagolf.sk

Included in set 

Set 12